எரியும் இலங்கை: பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு என்ன தீர்வு? நேரடி ரிப்போர்ட்- 6

இலங்கை நிலவரம் பற்றி அண்மையில் அங்கே சுற்றுப்பயணம் செய்துவந்த வழக்கறிஞர் கே.எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் எழுதும் கட்டுரைத் தொடர்…