ஏடிபி கோப்பை டென்னிஸ்: அமெரிக்கா, ரஷியாவிடம் வீழ்ந்தது கனடா, பிரான்ஸ்