ஏ.ஆர். ரஹ்மான் மகள் திருமணம் (படங்கள்)

ஏ.ஆர். ரஹ்மான் மற்றும் அமித் திரிவேதி ஆகிய இசையமைப்பாளர்களிடம் சவுண்ட் என்ஜினியராகப் பணியாற்றும் ரியாஸ்தீனை…