ஐஷேடோவை எப்படிப் போட வேண்டும் தெரியுமா? இதோ 6 எளிய வழிகள்


கண் அலங்காரம்தான் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறும். அது கிட்டத்தட்ட ராக்கெட் தயாரிப்பது போல சிலருக்குக் கடினமாகக் கூட இருக்கலாம்.