ஒன் டே கேப்டன்சியிலிருந்து கோலி நீக்கம்: ரோஹித் பொறுப்பேற்றாா்