ஒன் டே தொடா்: டெம்பா பவுமா தலைமையில் தென் ஆப்பிரிக்க அணி