ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றியது மே.இந்திய தீவுகள்

நெதா்லாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை 3-0 என முழுமையாக கைப்பற்றியது மே.இந்திய தீவுகள்.