ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்கை பேக்கேஜிங்கிலிருந்து ஒழிக்க டப்பர்வேர் இந்தியா முடிவு!


புது தில்லி, சமையலறைப் பொருட்கள் மற்றும் சமையல் பிராண்டான டப்பர்வேர் இந்தியா அக்டோபர் 1 முதல் தயாரிப்பு பேக்கேஜிங்கிற்கான ஒற்றை-பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை நிறுத்துவதாகவும், அதற்கு பதிலாக