ஒரே நாளில் 20,000 குழந்தைகளுக்கு ரோட்டா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து அளிப்பு 

தமிழகத்தில் ஒன்றரை மாதமுள்ள 20 ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு ரோட்டா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து புதன்கிழமை வழங்கப்பட்டுள்ளது.