ஓடிடிடியில் நேரடியாக வெளியாகும் நயன்தாரா படம்

ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் விரைவில் வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.