ஓடிடியில் வெளியான தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படம்

தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படம் ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.