கடந்த 13 இன்னிங்ஸில் 6 முறை 150+ ரன்கள்: சர்ஃபராஸ் கான் மீண்டும் சதம்

கடந்த 13 இன்னிங்ஸில் 6 முறை 150 ரன்களுக்கும் அதிகமாக எடுத்துள்ளார்.