கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் தயார்… ஸ்பானிஷ் ஸ்பெஷல் ஸ்டார்ட்டர் ‘பட்டடாஸ் பிரவாஸ்’