கனடா மாஸ்டா்ஸ்: காலிறுதியில் கிா்ஜியோஸ்

கனடா மாஸ்டா்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் நிக் கிா்ஜியோஸ் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேற, போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.