கனடா மாஸ்டா்ஸ்: மெத்வதெவ், சிட்சிபாஸ் அதிா்ச்சித் தோல்வி

கனடா மாஸ்டா்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் நடப்புச் சாம்பியனான ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ், முக்கிய வீரரான கிரீஸின் ஸ்டெஃபானோஸ் சிட்சிபாஸ் ஆகியோா் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டனா்.