''கருத்து வேறுபாடு காரணமாக தனுஷ் படத்திலிருந்து வெளியேறிவிட்டேன்'': பிரபத்தின் அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

கருத்து வேறுபாடு கராணமாக தனுஷ் படத்திலிருந்து வெளியேறிவிட்டதாக பரபலத்தின் அறிவிப்பு ரசிகர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.