கரோனா தொற்றுநோயால் குறைந்துள்ள சர்க்கரை பயன்பாடு: ஆய்வுத் தகவல்


கரோனா தொற்றுநோயினால் மக்கள் சர்க்கரையைப் பயன்படுத்துவது குறைந்துள்ளதாக சமீபத்திய ஆய்வு கூறுகிறது.