கரோனா வந்தாலும் காத்துக் கொள்வது எப்படி? வழிகாட்டும் யோகா – இயற்கை மருத்துவா்கள்