கல்லீரல் காப்போம்!

தமிழ்நாட்டில் சித்த மருத்துவம் கல்லீரல் சாா்ந்து பல்வேறு நோய்களுக்கு சிறப்பான பலனைத் தருகிறது.