காதல் திருமணம் செய்துகொண்ட பிரபல கிரிக்கெட் வீரர்

இருவருக்கும் இண்டி, ஸ்லோன் என இரு பெண் குழந்தைகள் உண்டு.