கான்பூா் டெஸ்ட் களத்தில் இந்தியா – நியூஸிலாந்து: அக்னிப் பரீட்சையில் அஜிங்க்ய ரஹானே; அத்தியாயம் தொடங்கும் ஷ்ரேயஸ் ஐயா்