காமன்வெல்த்: 200-ஐக் கடந்தது இந்தியாவின் தங்கக் கணக்கு

சா்வதேச போட்டிகள் எப்போதும் சவால் மிக்கது. அவற்றில் கிடைக்கும் பதக்கம் பெருமைக்குறியது. அதில் வெல்லும் தங்கம் தனித்துவமிக்கது.