காற்று மாசு உயிரிழப்பு: முதலிடத்தில் இந்தியா

அனைத்து விதமான மாசுபாடு காரணமாக உலகிலேயே அதிகபட்சமாக இந்தியாவில் 23.5 லட்சம் பேர் உயிரிழந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. உலக அளவில் இந்த எண்ணிக்கை 90 லட்சமாக உள்ளது.