காவலரைக் கரம் பிடித்த நடிகை

தமிழகக் காவல்துறையில் துணை ஆய்வாளராகப் பணியாற்றும் அருண் குமாரை திருவண்ணாமலையில்…