கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜனின் வீட்டுக்குச் சென்ற நடிகர் புகழ் (படங்கள்)

என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று வீட்டுக்கு வந்ததற்கு நன்றி என்று குறிப்பிட்டு, புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.