கிலோ 1,73,435 ரூபாய் ‘பிளாக் சிக்கன்’ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?

அடேயப்பா… நம்மூர் மதிப்புக்கு 1,73,435.00 ரூபாய் என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். தந்தூரி என்ற பெயரில் நம்மூரில் சிக்கனைக் கருக விட்டுச் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம், இந்தச் சிக்கனை