'குத்துச்சண்டை பெண்களுக்கானதல்ல' ..தந்தை சொன்ன வார்த்தையால் வென்ற நிகாத் ஜரீன்

குத்துச்சண்டை வீராங்கனையாக மாறியதற்காக தந்தை கூறிய வார்த்தைகள் பெரிதும் உதவியாக இருந்ததாக நிகாத் ஜரீன் தெரிவித்துள்ளார்.