குளிருக்கு இதமாக ஒரு சமையல் குறிப்பு! சோள ரொட்டி செய்வது எப்படி?

சோள மாவையும் கோதுமை மாவையும் கலக்கி அதில் உப்பு போடவும்