கேஜிஎஃப் நடிகர் காலமானார்: ரசிகர்கள் இரங்கல்

மக்களே ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நானும் நீயும் ஒத்துக்கிட்டுதானே ஆகணும்…