கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டன் அறிவிப்பு

இத்தகவல் அதிகாரபூர்வமாக இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.