கோடைக்கேற்ற ஆடைகளைத் தேர்வு செய்வது எப்படி?


உடல் வறட்சியைத் தடுக்க, நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்க, சௌகரியமாக இருக்க கோடையில் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவும், உடுத்தும் உடையும் சரியாக இருக்க வேண்டும்.