கோடையில் சருமத்தைப் பராமரிப்பது எப்படி? 8 முக்கியக் குறிப்புகள்!


வெயிலிலிருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்க சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம். உங்களுடைய பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்றவாறு குறைந்தபட்ச சன்ஸ்கிரீன் கிரீமுடன் தொடங்கலாம்.