கோயில் திருவிழா ஆடல், பாடல் நிகழ்ச்சிகள்: நேரடியாக வழக்குத் தொடர முடியாது


கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் கிராமிய ஆடல், பாடல் நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி கோரி நேரடியாக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர முடியாது என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.