கோலியை, டிரம்ப்புடன் ஒப்பிட்டு ஆஸி. ஊடகம் சாடல்!

விராட் கோலியை டொனால்ட் டிரம்ப்புடன் ஒப்பிட்டு ஆஸி. ஊடகம் சாடல்!