கோவையில் மின் விளக்கைத் திருட உடற்பயிற்சி செய்வது போல நடித்த மனிதர்! (விடியோ இணைப்பு)

மக்களே உஷாராக இருங்கள். வெள்ளைச் சட்டை போட்டிருக்கிறார்கள், உடற்பயிற்சி செய்கிறார்கள் என்று கூட யாரையுமே இந்தக் காலத்தில் நம்பி விடாதீர்கள்.