சச்சினின் சாதனைகளோடு அர்ஜுன் டெண்டுல்கரை ஒப்பிடக்கூடாது: கபில்தேவ்

சச்சின் டெண்டுகல்கரின் சாதனைகளோடு அர்ஜுன் டெண்டுல்கரை ஒப்பிடக்கூடாது என கபில்தேவ் தெரிவித்துள்ளார்.