சதமடிக்க முடியாத சண்டிமல்: பாகிஸ்தானுக்கு 342 ரன்கள் இலக்கு

இலங்கை அணி தனது 2-வது இன்னிங்ஸில் 337 ரன்கள் எடுத்ததால் பாகிஸ்தானுக்கு 342 ரன்கள் இலக்கு…