சந்தானம் படத்தை இயக்கும் பிரபல கன்னட இயக்குநர்

தமிழ், கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் உருவாகவுள்ளது.