'''சந்திரேலகா' தொடரிலிருந்து நான் விலகுகிறேன், காரணம்…'': முக்கிய பிரபலம் விலகல்

சந்திரலேகா தொடரிலிருந்து பிரபல நடிகர் விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.