சமூக ஊடகத்தில் காதலைச் சொல்லி பரபரப்பான ஐஏஎஸ் டாப்பர் டினா டபியின் காதல், கல்யாணத்தில் முடிந்தது!

மணமகள் டினா டாபியைப் பற்றி மேலும் சொல்வதென்றால், மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்பு தனது சக நண்பரும், தற்போதைய கணவரும், சக ஐஏஎஸ் டாப்பர்களில் ஒருவருமான அமீருல் சஃபியின் மீதான தனது காதலை வெளிப்படுத்த டினா சமூக