சர்வதேசப் பட விழாவில் இரு விருதுகளை வென்ற ஜெய் பீம் படம்

சூர்யா தயாரிப்பில் கடந்த வருடம் வெளியான ஜெய் பீம் படம் சர்வதேசப் பட விழாவில் இரு விருதுகளை வென்றுள்ளது.