சாம்பியன் பி.வி. சிந்து

சிங்கப்பூா் ஓபன் பாட்மின்டன் சூப்பா் 500 போட்டி மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து முதன்முதலாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா்.