சாய் பல்லவியின் பிறந்த நாள் பரிசு: கார்கி பட போஸ்டர்

மும்பை: சாய் பல்லவியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கார்கி பட போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.