சிறுநீரக பாதிப்பு குறித்து போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை: ஸ்வீடன் மருத்துவ நிபுணர்

சிறுநீரக பாதிப்பு நோயைத் தடுக்கும் வழிமுறைகள் குறித்து இந்தியர்கள் மத்தியில் போதிய விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கவில்லை என்று ஸ்வீடன் கரோல்னிஷ்கா பல்கலைக் கழக சிறுநீரகவியல் துறைத் தலைவர்