சீனாவிடம் இருந்து உரிய பதில் கிடைத்தால்ஆசியப் போட்டியில் பங்கேற்போம்: அனுராக் தாகுா்

கரோனா பாதிப்பு தொடா்பாக சீனாவிடம் இருந்து உரிய பதில் கிடைத்தால் மட்டுமே ஹாங்ஷௌ ஆசியப் போட்டி 2022-இல் இந்தியா பங்கேற்பது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும்