சுந்தர் சி-யின் புதிய படம்: முதல் பார்வை போஸ்டர்

சுந்தர் சி இயக்கி வரும் புதிய படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.