சுவையான புளியோதரை தயாரிப்பது எப்படி?

புளியை ஒரு பாத்திரத்தில் சிறிதளவு நீர் விட்டு கெட்டியாக கரைத்துக் கொள்ளவும்