சூர்யா – பாலா மோதலா?: 2டி நிறுவனம் விளக்கம்

இயக்குநர் பாலாவுடன் சூர்யாவுக்குக் கருத்துமோதல் ஏற்பட்டதாகவும் இதனால் படப்பிடிப்பிலிருந்து…