செய்திகள் சில வரிகளில்…

தாய்லாந்து ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் ஆஷ்மிதா சாலிஹா, மாளவிகா பன்சோத் ஆகியோா் பிரதான சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்றனா்.