செல்லிடப்பேசிக்கு சேதாரமில்லாமல் ஹோலி கொண்டாடுவது எப்படி?


ஹோலி பண்டிகை விரைவில் கொண்டாடப்படவிருக்கிறது. பல குடும்பங்கள் ஒன்றாக இணைந்து ஹோலி கொண்டாட தயாராகி வருகிறார்கள்.